Missie & Visie

Onze visie is dat wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld waar we met z’n allen zonder schade voor mens, natuur en milieu kunnen leven, werken en ondernemen. Wij voelen de urgentie van de klimaat- en milieuproblemen en zien veel mogelijkheden om op een ecologisch verantwoorde wijze om te gaan met onze planeet.
Daaruit vloeit onze missie voort: wij werken met hart en hoofd, samen met anderen, aan substantiële klimaat- en milieuwinst. Wij bieden handelingsperspectief aan mensen, bedrijven en de overheid door duurzaam beleid en duurzame keuzes aantrekkelijker te maken. Waar nodig nemen we stelling en als het niet anders kan vragen we de rechter in te grijpen.

 

Strategie

Sinds 2015 kenmerkt onze strategie zich door: substantiële impact realiseren door oplossingsgericht, onafhankelijk, ondernemend en opmerkelijk te zijn.
Oplossingsgericht zijn past bij onze missie van handelingsperspectief willen bieden. Onafhankelijk zijn we en willen we zijn als ngo. Ondernemend zijn we in visie, aanpak, coalities en risico nemen, waarbij we steeds proactief inspelen op maatschappelijke en politieke veranderingen. Opmerkelijk appelleert eraan dat we de cruciale interventies kiezen en anderen dat zo ook zien.
Inhoudelijk was ons werk in 2016 gefocust op de vier brede thema’s waarin zich de grote klimaat- en milieuvraagstukken manifesteren: energie, mobiliteit, voedsel en grondstoffen.