Donateurs

Natuur & Milieu heeft een trouwe achterban van donateurs: Eind 2016 waren het er 7.718 in totaal. Dit zijn mensen die structureel een gift doen of in de afgelopen twee jaar minimaal eenmaal een gift hebben gedaan. Dankzij haar donateurs kan Natuur & Milieu blijven werken aan haar missie. Daarnaast zijn wij hen zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en hun inhoudelijke steun voor de activiteiten van Natuur & Milieu.

Het geoormerkte project Zeekracht wordt door 2.371 donateurs gesteund, met een gezamenlijk bedrag van € 37.333. Mede dankzij hun bijdrage kunnen wij blijven werken aan onze gedeelde droom: alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens voorzien van duurzame energie van onze eigen Noordzee.

Donateurs

Totaal

290.870

Update en e-mail

Onze donateurs ontvangen drie keer per jaar een papieren Update. Hierin lezen zij wat wij ondernemen met hun giften en achtergrondartikelen en -interviews over de organisatie. Daarnaast zijn veel van onze donateurs geabonneerd op één of meerdere van onze nieuwsbrieven, om op de hoogte te blijven van onze actuele activiteiten en nieuws.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor