Publieksservice

De Publieksservice van Natuur & Milieu behandelt alle vragen en informatieverzoeken die via e-mail of telefoon binnenkomen vanuit het publiek. Deze vragen hebben in de meeste gevallen betrekking op milieuvraagstukken die in de campagnes van Natuur & Milieu onder de aandacht zijn gebracht middels mediaoptredens, publicaties en nieuwsbrieven. Daarnaast betreffen vragen ook regelmatig de praktische kant van de inkoopacties die we voeren.

Alle vragen worden beantwoord door een vast team van vier betrokken vrijwilligers, onder leiding van een inhoudelijk coƶrdinator. In 2016 zijn 2.442 publieksvragen verwerkt. Van alle binnengekomen berichten waren er 86 kritisch over het handelen van Natuur & Milieu of een van onze partners. Hiermee is het aantal geregistreerde klachten gedaald ten opzichte van 2015 (120 kritische vragen). Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat ook het totale aantal publieksvragen wat is gedaald: in 2015 waren dat er 2.626.

De publieksservice van Natuur & Milieu streeft ernaar vragen en klachten binnen vijf werkdagen af te handelen. In verreweg de meeste gevallen is dat gelukt: de gemiddelde afhandeltijd was 4,5 dagen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor