Interview Pitpoint

‘Natuur & Milieu helpt ons de goede keuzes te maken’

Schone brandstoffen produceren en beschikbaar maken. Dat is de wereld van PitPoint. Onder de noemer 100% schoon vervoer in 2030 hebben PitPoint en Natuur & Milieu elkaar gevonden. Sinds 2015 is het bedrijf partner van Natuur & Milieu. ‘Natuur & Milieu helpt ons om de goede keuzes te maken voor de langere termijn.’ Een interview met Erik Kemink, managing director van PitPoint.

Schone brandstoffen, bestaan die wel? ‘Ja,’ zegt Erik Kemink, ‘ze bestaan, maar nog niet in voldoende mate. Groene stroom en waterstof zijn schoon; ze hebben geen impact op mens en milieu. Maar voorlopig hebben we groen gas (CNG en LNG) nog nodig om de overgang naar echt schone brandstoffen te kunnen maken.’ PitPoint investeert in een mix van brandstoffen en bijhorende faciliteiten: de productie van groen gas, de bouw van waterstofstations én van elektrische laadpalen. De klanten zijn bezitters en gebruikers van taxi’s, vuilniswagens, bussen, schepen en auto’s. Het binnenstedelijk vervoer is de grootste afnemer. Geen wonder, want in binnensteden is de luchtkwaliteit het meest in het geding.

Praktisch en pragmatisch

‘In het eerste contact met Natuur & Milieu ging het over de vraag hoe we beter naar duurzaam vervoer kunnen kijken. Wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde brandstoffen, wat speelt er op beleidsniveau, welke keuzes moeten we gaan maken? Ik ben nergens eerder een partner tegengekomen die zo goed ingevoerd is in schone brandstoffen en tegelijkertijd weet wat er allemaal op beleidsniveau speelt. Ik vind het mooi dat Natuur & Milieu een enorme drive heeft om de wereld schoner te maken en tegelijkertijd daar heel praktisch aan werkt met concrete oplossingen. Jullie roepen bijvoorbeeld niet dat alles nu elektrisch moet worden, maar denken ook na over oplossingen voor de bestaande vloot. Neem vrachtwagens. Zolang die nog niet elektrisch of op CNG kunnen rijden, kan het voorlopig op goede biodiesel.’

Politieke focus

‘We zijn een bedrijf dat de wereld in stapjes schoner wil maken, met schonere brandstoffen als insteek. Wij willen graag weten hoe de markt zich ontwikkelt, en wat de visie is van overheden en beleidsmakers op het gebied van brandstoffen en verduurzaming. Onze investeringen in tankstations schrijven we af in vijftien jaar. Dan willen we nu de juiste keuzes maken voor de langere termijn. Natuur & Milieu is voor ons een goede samenwerkingspartner omdat jullie een duidelijke visie hebben op duurzame mobiliteit op de lange termijn, beschikken over relevante informatie en weten waar beleidsmakers op focussen. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de transitie naar schoon vervoer versnellen.’

Schoon vervoer in gemeenten

Een van de eerste gezamenlijke activiteiten was een benchmark over de gemeentelijke aanbesteding voor schoon vervoer. Vanaf 2015 zijn gemeenten verplicht om 100 procent duurzaam in te kopen. Doen ze dat ook voor schonere brandstoffen en vervoer? ‘Uit het onderzoek is gebleken dat maar liefst 82 procent van de gemeentes zich niet aan deze afspraak houdt. Dieselauto’s worden bijvoorbeeld niet uitgesloten en gemeenten stellen geen eisen aan de CO2-uitstoot van voertuigen. Met dit onderzoek willen we gemeenten stimuleren om het wagenpark te verduurzamen. Ik ben heel tevreden over hoe we dit onderwerp publicitair hebben aangepakt en bij politiek Den Haag op de agenda wisten te krijgen. Deze benchmark willen we jaarlijks herhalen. Daarnaast heeft Natuur & Milieu factsheets gemaakt om in beeld te brengen welke brandstoffen het schoonste zijn. Inkopers bij gemeenten kunnen hier hun voordeel mee doen. In deze samenwerking met jullie kwamen kennis en een pragmatische insteek mooi samen.’

Skivakantie

Hoe duurzaam is Erik zelf? Hij denkt even na. ‘Ik eet biologisch en met weinig vlees en heb mijn jarendertigwoning zo goed mogelijk geïsoleerd. En ik heb een enorme aversie tegen skivakanties omdat je daarmee de bergen kapot maakt. Ik maak me persoonlijk wel zorgen over de klimaatverandering in onze wereld. Daarom vind ik ook dat jullie er soms steviger in mogen gaan. Jullie hebben zo’n gelijk! Ik snap wel dat je soms beter kleine stapjes kunt zetten en echt iets bereikt, dan dat je hard roept zonder resultaat. Maar hoe mooi zou het zijn als in alle verkiezingsprogramma’s zou staan dat we helemaal gaan stoppen met vuile diesels!’

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor