Partnerships

Partners in de energietransitie

In 2035 is nog maar 10 procent van de huizen aangesloten op gas, stelt de Energievisie van Natuur & Milieu. Dat is één van de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Warmtepompen en restwarmte zorgen voor verwarming, en windmolens en zonnepanelen wekken stroom op voor onze verlichting en elektrische apparaten, inclusief de kookplaat. We hebben veel minder energie nodig dan nu, want de daken, muren en vloer zijn goed geïsoleerd.

De overgang van fossiele naar duurzame energie is een forse uitdaging voor de komende jaren. Natuur & Milieu heeft de samenwerking gezocht met de netbeheerders Alliander, Stedin en TenneT om deze energietransitie te versnellen. Netbeheerders komen met hun elektriciteits- en gasleidingen letterlijk bij de mensen in huis. Zij zijn belangrijke partijen in de transitie naar duurzame energie. Gezamenlijk doen we onderzoek en vergroten we het draagvlak voor deze transitie. En met de Gasunie werken we onder meer aan de verduurzaming van warmte.

We kunnen minder aardgas en kolen stoken als we zuiniger omgaan met energie en zelf schone energie opwekken. Met onze partners SNS Bank, de ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, Greenchoice en Nederland Isoleert helpen we consumenten met energiebesparing. We geven onafhankelijk advies en doen een uitstekend aanbod voor woningisolatie en duurzame warmtebronnen. Op het platform slimwoner.nl vindt de consument informatie en aanbiedingen voor verdere verduurzaming van de eigen woning.

Daarnaast werken we op het thema Energie onder meer samen met Eneco, the European Climate Foundation, de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, de Milieufederaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Partners in de voedseltransitie

De overgang van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten is de kern van de voedseltransitie die nodig is om ons straks allemaal van voldoende en gezond voedsel te voorzien. Hoe kunnen we ons voedsel produceren binnen de draagkracht van onze aarde en welke veranderingen zijn nodig in ons voedselpatroon? Rondom deze vragen werken we samen met onder andere de supermarkten Jumbo en Albert Heijn. We delen de wens tot een gezond en duurzaam eetpatroon dat houdbaar is in de toekomst en zonder dat we de hele aarde opeten.

Jumbo helpt de consument met kleine veranderingen, bijvoorbeeld via gezonde en duurzame aanbiedingen, recepten en tips. Met Albert Heijn werken we aan oplossingen om schadelijke bestrijdingsmiddelen uit het groente- en fruitschap te laten verdwijnen. Dit vereist een gedegen analyse en goed overleg. Voor de teelt van bloemkolen, bijvoorbeeld, moeten andere oplossingen worden gevonden dan voor de teelt van sperziebonen of appels. Daarnaast is ons gezamenlijke streven om meer biologische producten in de supermarkt te gaan verkopen, zodat de consument een ruimere keuze heeft.

2016 was tevens het laatste jaar van een driejarig partnership met Adessium Foundation. Ons gemeenschappelijk doel ‘verduurzaming van voedselconsumptie en -productie’ heeft zich toegespitst op onze succesvolle lobby voor een duurzamere melkveehouderij, met als belangrijk principe grondgebondenheid. Dat wil zeggen dat het aantal koeien op een bedrijf niet groter mag zijn dan de hoeveelheid mest die op de eigen grond kan worden uitgereden.

Met Rabobank voeren we campagne om voedselverspilling tegen te gaan. In Nederland gooien we thuis gemiddeld 47 kg eten per persoon per jaar weg. In totaal gaat het jaarlijks om € 2,5 miljard. In 2016 zijn we een samenwerking gestart om consumenten te informeren over de mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan, hun oplossingen aan te reiken en te helpen deze uit te proberen. Bedrijven uit de voedsel- en agrarische sector worden geholpen bij te dragen aan het oplossen van het verspillingsvraagstuk.

Partners voor schonere mobiliteit

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn ook doelstellingen voor mobiliteit afgesproken. Op initiatief van Natuur & Milieu en NS, en met steun van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, is de coalitie Anders Reizen gestart. Inmiddels zijn ruim dertig grote bedrijven aangesloten, waaronder ABN Amro, Accenture, CapGemini, Eneco, KPN, NS, Achmea, PGGM, PWC en Unilever. Werkgevers in Nederland hebben invloed op ruim de helft van het totale aantal autokilometers; dat is in andere landen veel minder. Samen werken we aan maatregelen om de mobiliteitsdoelstellingen van Parijs te kunnen halen en om tot 2020 1 miljoen ton CO2 te reduceren. Dit kan via minder reizen en het stimuleren van fietsen, openbaar vervoer en elektrische auto’s.

In 2025 zouden daarom alle nieuwe personenauto’s alleen nog maar elektrisch moeten zijn. Om de overgang naar volledig elektrisch rijden te stimuleren, hebben we het afgelopen jaar het concept van Testrijders verder uitgerold: Testrijders leasen tegen een aantrekkelijke prijs een volledig elektrische auto en delen deze met anderen. Zo maken steeds meer mensen kennis met elektrisch rijden. Na Rotterdam, Nijmegen en Arnhem zijn in 2016 Testrijders gestart in Den Haag en is een begin gemaakt in Utrecht. Samenwerkingspartners zijn de betrokken gemeenten, PON (leverancier van de 100% elektrische e-Golfs), de lokale Volkswagendealers en Snappcar.

Daarnaast willen we elektrisch rijden stimuleren via private lease, een concept dat afkomstig is uit de zakelijke markt. Om ook niet-zakelijke autorijders de mogelijkheid te geven kennis te maken met elektrisch rijden, zonder meteen een elektrische auto te hoeven kopen, werken we samen met Direct Lease en Renault. Met een brede coalitie van organisaties uit de mobiliteitssector en wetenschappers ontwikkelden we het plan ‘Maak elektrisch rijden groot’, om elektrisch rijden ook voor particulieren betaalbaar en aantrekkelijk te maken.

Door de introductie van steeds betere elektrische auto’s geloven steeds meer bedrijven in de haalbaarheid van een transitie naar een elektrisch wagenpark vanaf 2020 of 2025. Inmiddels zijn ruim tweehonderd bedrijven aangesloten bij de bedrijvencoalitie Cleaner Car Contracts. Met financiële steun van het European Climate Fund, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en FleetSupport werken we aan het verduurzamen van het bedrijfswagenpark. Zo voeren we met de bedrijven een Europese lobby voor strengere uitstootnormen van auto’s en delen we kennis over de transitie naar elektrische mobiliteit.

Schonere mobiliteit vereist ook schonere brandstoffen op de korte termijn. Samen met PitPoint organiseerden we een benchmark over de gemeentelijke aanbesteding voor schoon vervoer. Vanaf 2015 zijn gemeenten verplicht om 100 procent duurzaam in te kopen. Om inkopers van gemeentelijk vervoer te helpen, ontwikkelden we compacte factsheets over schonere brandstoffen.

Partners voor een schoner Nederland

Samen met maatschappelijke organisaties en gemeenten werken we aan gescheiden afvalinzameling en bestrijding van zwerfafval. Dit doen we in het programma Schoon Belonen, een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen. We betrekken scholen, sportclubs en scoutinggroepen bij een retourpremiesysteem en doen ervaring op met intrinsieke motivatiemechanismen om afval op te ruimen.

Natuur & Milieu vindt statiegeld een rechtvaardig en ideaal middel om zwerfvuil aan te pakken en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Feit blijft dat we zelfs met statiegeld slechts 50 tot 70 procent van het zwerfafval kunnen opruimen. Chipszakken, sigarettenpeuken en andere verpakkingen zonder statiegeld blijven rondzwerven. Lokale organisaties positief belonen om dit op te ruimen is dubbele winst: je beloont de organisatie én de leefomgeving.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor