Samenwerking met bedrijven

Iedereen aan de bak voor het klimaat

We lobbyen bij Kamerleden voor groene aanpassingen aan wetten en regels. We voeren campagnes om consumenten te helpen met zaken als energiebesparing, minder vlees eten en anders reizen. En met bedrijven bedenken we oplossingen die aantrekkelijk zijn voor consumenten. Dat is in een notendop de strategie van Natuur & Milieu om ons belangrijkste milieuprobleem, klimaatverandering, aan te pakken. Hoe werkt deze drietrapsstrategie nou in de praktijk?

Slimwoner

Een voorbeeld is onze Slimwonercampagne. Deze startten we drie jaar geleden om mensen te helpen meer energie te besparen. Ontzorgen was het sleutelwoord: wij zorgen voor kwaliteit tegen een goede prijs, u hoeft alleen met een druk op de knop een offerte aan te vragen. Achter de schermen hebben wij een tender uitgeschreven voor isolatiebedrijven en vervolgens een partner geselecteerd. Het bedrijf Nederland Isoleert is sinds die tijd een van de hoofdpartners van de campagne, die inmiddels verbreed is naar warmtepompen, zonnepanelen en groene stroom. Daar blijft het niet bij. Tegelijkertijd volgen we de overheid kritisch op het gebied van bijvoorbeeld de Europese klimaatdoelen, tarieven voor zonnepanelen en subsidie voor energiebesparing; allemaal zaken die de duurzame wereld dichterbij brengen.

Maatschappelijk ondernemen

We geloven dat je verre (klimaat)doelen moet terugvertalen naar kleine stapjes. Daarom werken we samen met bedrijven aan oplossingen. We selecteren bedrijven die goed aansluiten bij onze doelen. Meestal zijn dit koplopers, zoals Eneco en Greenchoice die, net als wij, meer windmolens en zonnestroom willen. Het kunnen ook mainstreambedrijven zijn die aan het begin staan van verduurzamen, zoals autobedrijven die meer elektrische auto’s willen produceren. Dan werken we samen om elektrische auto’s ook voor privélease te introduceren. En we werken samen met banken, zoals met de Rabobank in een campagne tegen voedselverspilling en de ASN Bank voor energiebesparing. Onze milieudoelstellingen staan altijd voorop. Onze partnerships zijn op basis van gelijkwaardigheid en het gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld minder vlees eten of schonere brandstoffen voor auto’s. We houden wel van concrete resultaten!

Onafhankelijk

Onze onafhankelijkheid is onze meest waardevolle eigenschap, en die willen we niet op het spel zetten. Bedrijven moeten aansluiten bij onze strategie om het klimaatprobleem aan te pakken. Ze moeten ons helpen om onze doelen te realiseren. We spreken geen exclusiviteit af voor lange tijd (meer dan drie jaar), zodat we in vrijheid kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De beste oplossingen over drie jaar zijn wellicht anders dan die van vandaag. De basis voor onze onafhankelijkheid is de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van 1,8 miljoen. En de bijdragen van onze donateurs natuurlijk. Met deze gelden kunnen we een deel van onze activiteiten bekostigen die buiten onze projecten vallen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe strategische partnerships. Om onze klimaatdoelen weer een stapje dichterbij te brengen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor